RETOURNEREN

Schoon retourneren

Alle artikelen dienen schoon te worden terug gebracht.
Indien goederen niet schoon worden geretourneerd gelden de volgende tarieven: €35,00 per uur op nacalculatie.

Materialen beschadigd of ontbreken

Als de materialen retour zijn, worden ze gecontroleerd op vermissingen en/of beschadigingen.
Indien er vermissingen en/of beschadigingen worden geconstateerd, wordt aanschafprijs vermiste artikel en/of reparatiekosten in rekening gebracht.
Wanneer ontbrekende materialen alsnog retour worden gebracht, wordt de aanschafprijs vermiste artikel niet gecrediteerd wanneer dit binnen 48 uur gebeurt. Er worden dan wel extra huurdagen berekend.
Indien het retour halen door ons wordt uitgevoerd, worden er wel extra transportkosten in rekening gebracht.

Op tijd retourneren

Gehuurde artikelen dien je, de dag na de gebruiksdag tussen 9:00 uur en 10:00 uur, retour te brengen.

Indien de materialen niet voor 10:00 uur retour zijn wordt er een extra huur dag in rekening gebracht.