HUURVOORWAARDEN

LEES DEZE VOORWAARDEN GOED OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN!

Deze voorwaarden moeten bij afhalen worden getekend.

 1. Deze voorwaarden worden geacht door de huurder te worden aanvaard.
 2. Betalingen dienen, tenzij anders afgesproken, contant bij levering te worden voldaan.
  Dit geldt ook voor de borg:
  €30,- voor de opblaasbare jubileum artikelen.
  Dit bedrag wordt door Dukoverhuur bij deugdelijk terug brengen van het materiaal terug gegeven aan de huurder
 3. De materialen mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.
 4. De attracties  zijn bedoeld voor hun specifieke leeftijdscategorie.
  U dient hier notie van te hebben genomen en voor naleving zorg te dragen.
 5. In geval van enig gevaar, b.v. storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie, dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen.
 6. In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport komen alle kosten voor rekening huurder.
 7. De huurder dient de gehuurde materialen voor het einde van de afgesproken huurperiode terug te brengen.
  Bij niet tijdig inleveren van de gehuurde materialen wordt een huurtarief in rekening gebracht van minimaal 100% per dag.
 8. Verlengen is mogelijk, mits op tijd aangevraagd en mits het materiaal niet opnieuw verhuurd wordt.
  Neem hiervoor tijdig contact met mij op.  Telefoonnummer: 0591-303337, of via de app 0681236765
 9. De huurder levert de materialen na gebruik schoon af.
  Als dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00.
 10. De huurder geeft bij inlevering aan of materialen nog nat/vochtig zijn.
  Bij niet vermelden hiervan komen schoonmaak- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.
 11. De huurder is zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van de materialen.
  Het gebruik is geheel voor eigen risico!
 12. De huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist wordt gebruikt.
  Er dient toezicht te zijn van een volwassene. 
 13. De huurder is verplicht de huurvoorwaarden, de gebruiksaanwijzing, overige opmerkingen aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden. Deze zijn allen te vinden op onze website: www.dukoverhuur.nl
 14. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huur en vervoersperiode en vervolgens zijn alle herstelkosten voor rekening huurder. Per schadegeval zal in alle redelijkheid bepalen of u voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade.
 15. De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van materialen niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.
 16. De vermelde prijzen zijn op basis van zelf ophalen.  Voor het brengen en halen van de materialen wordt een bedrag bepaald. Dit staat los van het plaatsen/afbreken. Daar wordt €25,- voor gerekend.
 17. Het ophalen van spelmateriaal gebeurt tussen 10 en 11 uur 's ochtends.
  Het terug brengen gebeurt de volgende dag tussen 9 en 10 uur.
  Eventueel kan hier in overleg met Dukoverhuur van worden afgeweken.
   Voor jubileumpoppen zijn de tijden in overleg.
 18. De huurder kan tot 1 uur voor het ophalen van het materiaal de huurovereenkomst annuleren.
  Dit geldt dan bij slechte weersomstandigheden en gebeurt altijd in overleg met Dukoverhuur.
  Bij het niet annuleren en het niet op halen van het huurmateriaal wordt het volledige huurbedrag in rekening gebracht.
 19. Bij het ophalen van het materiaal dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 20. Betalingen geschieden óf contant, óf via een factuur waarbij het huurbedrag kan worden overgemaakt naar het bankrekening van Dukoverhuur. De op de facturen genoemde betalingstermijn is 14 dagen.. Wordt dit een eerste keer overschreden, dan volgt de 1e Herinnering waarbij er €10,- administratiekosten extra gerekend wordt.  De betalingstermijn van de 1e Herinnering bedraagt nu 8 dagen. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt wederom €10,- administratiekosten extra gerekend en wordt de 2e Herinnering gestuurd. De betalingstermijn hiervan is 8 dagen. Wordt deze laatste termijn overschreden, dan wordt het Incassoburo ingeschakeld waar Dukoverhuur bij is aangesloten. De daaruit vloeiende kosten zijn voor de huurder.