HUURVOORWAARDEN

LEES DEZE VOORWAARDEN GOED OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN!

Deze voorwaarden moeten bij afhalen worden getekend.

 1. Deze voorwaarden worden geacht door de huurder te worden aanvaard.
 2. Betalingen dienen, tenzij anders afgesproken, contant bij levering te worden voldaan.
  Dit geldt ook voor de borg:
  €50,- voor het huren van springkussens.
  €30,- voor de opblaasbare jubileum artikelen.
  Dit bedrag wordt door Dukoverhuur bij deugdelijk terug brengen van het materiaal terug gegeven aan de huurder
 3. Onze materialen mogen in geen enkel geval worden doorverhuurd aan derden.
 4. Onze  springkussens en attracties  zijn bedoeld voor hun specifieke leeftijdscategorie.
  U dient hier notie van te hebben genomen en voor naleving zorg te dragen.
 5. In geval van enig gevaar, b.v. storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie, dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen.
 6. In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport komen alle kosten voor rekening huurder.
 7. De huurder dient de gehuurde materialen voor het einde van de afgesproken huurperiode terug te brengen.
  Bij niet tijdig inleveren van de gehuurde materialen wordt een huurtarief in rekening gebracht van minimaal 100% per dag.
 8. Verlengen is mogelijk, mits op tijd aangevraagd en mits het materiaal niet opnieuw verhuurd wordt.
  Neem hiervoor tijdig contact met ons op.  Telefoonnummer: 0591-303337
 9. De huurder levert de materialen na gebruik schoon af.
  Als dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00.
 10. De huurder geeft bij inlevering aan of materialen nog nat/vochtig zijn.
  Bij niet vermelden hiervan komen schoonmaak- of vervangingskosten voor rekening van de huurder.
 11. De huurder is zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze materialen.
  Het gebruik is geheel voor eigen risico!
 12. De huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist wordt gebruikt.
  Er dient toezicht te zijn van een volwassene. Tevens is het ten strengste verboden om op de muren van de springkussens te klimmen.
 13. De huurder is verplicht de huurvoorwaarden, de gebruiksaanwijzing, overige opmerkingen aandachtig door te lezen en is verplicht zich daar aan te houden. Deze zijn allen te vinden op onze website: www.dukoverhuur.nl
 14. Kinderen mogen niet met eten, drinken en scherpe voorwerpen op de springkussens spelen.
  Dit om schade aan de springkussens en lichamelijke schade te voorkomen.
  Het is verboden om Confetti Shooters of andere vorm van Confetti/Slingers in en om de springkussens,  te gebruiken ivm schade van kleurstoffen.
 15. Als er een ongelukje met het springkussen/materiaal is gebeurd, een scheurtje, een naad los of iets anders, meldt de huurder dit bij inlevering.
 16. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huur en vervoersperiode en vervolgens zijn alle herstelkosten voor rekening huurder. Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade.
  Bij evtueel reclameren kan er binnen 5 werkdagen een afspraak worden gemaakt om het schadegeval samen te bekijken.
 17. Mocht u na het opzetten van onze objecten schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte!!! 
  Dit kan telefonisch naar het volgende telefoonnummer: 0591-303337.
  Een ingesproken voicemailbericht of e-mail naar info@dukoverhuur.nl is al voldoende.
  Niet tijdig gemelde zaken, die bij ons niet bekend waren, worden bij u in rekening gebracht.
 18. De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering of als door onvoorziene omstandigheden de levering van materialen niet kan plaatsvinden of wordt gewijzigd.
 19. Voor het brengen en halen van de materialen rekent Dukoverhuur standaard een bedrag van €25,-.
  Daar bovenop komt kilometervergoeding van €0,20 per gereden kilometer.
 20. Het ophalen gebeurt tussen 10 en 11 uur 's ochtends.
  Het terug brengen gebeurt de volgende dag tussen 9 en 10 uur.
  Eventueel kan hier in overleg met Dukoverhuur van worden afgeweken.
  Dit betreft springkussens, buikschuifbaan en stormbaan. Voor jubileumpoppen zijn de tijden in overleg.
 21. De huurder kan tot 1 uur voor het ophalen van het materiaal de huurovereenkomst annuleren.
  Dit geldt dan bij slechte weersomstandigheden en gebeurt altijd in overleg met Dukoverhuur.
  Bij het niet annuleren en het niet op halen van het huurmateriaal wordt het volledige huurbedrag in rekening gebracht.
 22. Bij het ophalen van het materiaal dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.
 23. De springkussens, en buikschuifbaan bevinden zich op aanhangwagens. Deze aanhangwagens zijn en blijven eigendom van Dukoverhuur.
 24. De inhoud van de aanhangwagens – haringen, sjorbanden, dekzeilen netten en het disselslot – zijn eveneens eigendom van Dukoverhuur.
  De genoemde spullen dienen derhalve op de aanhangwagen te zijn bij het terug brengen van het gehuurde materiaal.
 25. Bij de Sumopakken zit een beschermkap voor het hoofd en gezicht.
  Dukoverhuur adviseert deze altijd te gebruiken.
  Bij het niet dragen hiervan en het mogelijk oplopen van letsel kan dan niet op Dukoverhuur verhaalt worden

 26. Betalingen geschieden óf contant, óf via een factuur waarbij het huurbedrag kan worden overgemaakt naar de bankrekening van Dukoverhuur. De op de facturen genoemde betalingstermijn is 14 dagen.. Wordt dit een eerste keer overschreden, dan volgt de 1e Herinnering waarbij er €10,- administratiekosten extra gerekend wordt.  De betalingstermijn van de 1e Herinnering bedraagt nu 8 dagen. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt wederom €10,- administratiekosten extra gerekend en wordt de 2e Herinnering gestuurd. De betalingstermijn hiervan is 8 dagen. Wordt deze laatste termijn overschreden, dan wordt het Incassoburo ingeschakeld waar Dukoverhuur bij is aangesloten. De daaruit vloeiende kosten zijn voor de huurder.